znak Měnína

Šestá třída

Třídní učitel/ka
Mgr. Lenka Klinkovská
511440694

klinkovska@zsmenin.cz


Rozvrh ke stažení ZDE

Dokumenty ke stažení
Referát mluvní cv. - kritéria hodnocení - 6. třída.doc
Doporucena_cetba_2019-20 6.-7. ročník.doc
Aktuality
04/05/2020
Časové plány 6. tř. – květen 2020
Čj
Větné členy rozvíjející                                                    
Popis, vypravování
Dobrodružná literatura pro mládež
 
M
Trojúhelník, krychle (úvod)
 
Aj
Lekce 4 – NYC – dokončení
Minulý čas pravidelných sloves
Minulý čas základních nepravidelných sloves
Lekce 5 – Teen Idols
Slovní zásoba – film
Procvičování minulého času
 
Z
Kulturní krajina
Lesohospodářská krajina
Zemědělská krajina
 

Louka, pastvina, step
Pole
Parky
Lidská obydlí
Vnitřní parazité
Rybník, potok a řeka
 
D
Starověký Řím – úvod
Řím v době královské,
Řím republikou
1. triumvirát
 
F
Elektrický obvod - el. proud, el. napětí
 
VkO
Přirozené a sociální rozdíly mezi lidmi
Všichni jsme lidé - rovnost a nerovnost
Práva dětí
 
Inf
Internet, textový editor
 
Vv
Tvorba na základě konkrétní zkušenosti
Krajina - malba
 
05/04/2020
6. třída - tématické plány na duben 2020
Čj
Větné členy rozvíjející                                                    
Grafické znázornění věty jednoduché
Popis
Dobrodružná literatura pro mládež
 
M
Osová souměrnost, trojúhelník
 
Aj
Lekce 4 – My trip to NYC
Reálie New York City
Minulý čas slovesa být = was/ were a pravidelných sloves
Velikonoce = Easter
 
Z
Stepi a lesostepi, Lesy mírného pásu
 

Ostnokožci, Půda, Les
 
D
Starověké Řecko – Peloponéská válka, Kultura starověkého Řecka
 
F
Fyzikální veličina teplota, opakování fyz. veličin (délka, hmotnost, čas)
 
VkO
Kulturní instituce
Masová kultura, prostředky masové komunikace, masmédia
-        zpracování referátu nebo prezentace s obrázky na téma „Významná kulturní osobnost“ (život a dílo známého divadelního či filmového herce, zpěváka, skladatele)
Inf
Opakování - textový editor
Vv
Velikonoční tradice, návody na zdobení vajíček, pletení pomlázky
Umění Egypta, umění Řecka – zpracování prezentace
28/03/2020
zjednodušený rozvrh – 
můžete si takto zjednodušit rozvrh, dělat s dětmi některé předměty jen 1x týdně, ale jen pokud Vám to tak vyhovuje, výchovy zařaďte podle potřeby                                  
Po - M, ČJ, AJ, Př
Út - M, ČJ, F
St - M, ČJ, AJ, Z
Čt - M, ČJ, D
Pá - M, ČJ, AJ
28/03/2020
6. třída - tématické plány březen 2020 
Čj
Větné členy základní
Popis
Dobrodružná literatura pro mládež
 
M - Úhel a jeho velikost, měření úhlu, konstrukce úhlu
 
AJ
Dokončení lekce 3 – Svět zvířat
Dokončení projektu – My favourite animal
Opakování gramatiky:
Přítomný čas prostý – můj den, příslovce opakování
Přítomný čas průběhový – činnosti
 
Z - Subtropická biota,  Katastrofy, které ohrožují krajinu i lidi
 
Př - Kroužkovci, členovci, hmyz s proměnou nedokonalou a dokonalou
 
D - Starověké Řecko – Sparta, Athény, Řecko-perské války
 
F - Fyzikální veličina čas
 
VkZ
Kulturní život, rozmanitost kulturních projevů
Kulturní hodnoty a tradice
Život v regionech
-        Zpracování referátu nebo prezentace s obrázky na téma Život v regionech – národopisné oblasti (kultura, kroje, tradice)
 
Vv
jarní tvoření – velikonoční dekorace
Jak se cítím, když nemůžu do školy
09/09/2019
Dobrý den, nahrávám doporučenou četbu pro 6.-7. ročník od p. učitele Svobody. Lenka Klinkovská