znak Měnína

Sedmá třída

Aktuality
05/05/2020
Předpokládané výstupy učiva – květen
 
Český jazyk
Větné členy rozvíjející
Životopis, vypravování
Literatura pro mládež (různá tematika)
 Matematika
Shodnost, středová souměrnost
 
Anglický jazyk
U9 – slovní zásoba, dialogy, svět zítřka
Budoucí čas s WILL
 Německý jazyk
5.lekce, slovní zásoba - zájmy, koníčky, časování sloves
 Přírodopis
Les , Louka, pastvina, step , Zahrada, sad, pole, Parky a botanické zahrady
Rumiště, Lidská obydlí
Zahrada, sad, pole
 Zeměpis
Jihovýchodní Evropa, Rumunsko, Bulharsko, Chorvatsko
 Fyzika
Akustika
 Dějepis
Reformace a protireformace v Evropě
Počátky absolutismu v Rusku
26/11/2019
Hovorové hodiny se konají 10. 12. mezi 15. a 17. hodinou. Rodiče budou informováni o prospěchu, docházce a chování žáků.
16/10/2019
Dne 31. 10 proběhne celodenní výlet na rozhlednu Výhon. Konec výuky bude mezi 12. a 13. hodinou, odpolední vyučování se ruší. V případě deště žáci zůstávají ve škole a proběhne výuka dle rozvrhu (viz webové stránky školy den před akcí).
02/09/2019
Milá třído,
je mi líto, že jsem s vámi nemohl zahájit letošní školní rok. Bohužel mi v tom zabránil úraz, který si vyžádá nějakou dobu léčení. Zatím se mějte hezky, nezlobte paní učitelku, která mě zastupuje, a buďte si ve třídě dobrými kamarády.
Brzy na viděnou.
G. Svoboda
30/08/2019
Milí žáci,
prázdniny uběhly jako voda a co nevidět je tu začátek nového školního roku.
Letní počasí bylo sice úmorné, ale i tak věřím, že ty dva měsíce stály za to. Užijte si poslední prázdninový víkend a na viděnou v pondělí.
Váš třídní učitel G. Svoboda