znak Měnína

Pátá třída

Třídní učitel/ka
Mgr. Renata Uhlířová
511440696

uhlirova@zsmenin.cz


Rozvrh ke stažení ZDE

Dokumenty ke stažení
Střípky z projektu Edison.docx

Galerie 5. třídy
Jsme "retro"
Halloween
Anthropos
Aktuality
05/05/2020
Výstupy za měsíc květen – 5. ročník
 
Český jazyk
Shoda přísudku s podmětem
Věta jednoduchá a souvětí
Řeč přímá, věta uvozovací
Sloh – jednoduchý tiskopis: přihláška, dotazník
Čtení – přečtená 1 kniha (zpracovaná na volný list papíru nebo do čtenář. deníku)
 
Anglický jazyk
Lekce 5 – Shopping
Slovní zásoba: oblečení, nakupování, móda
Reakce na otázku: What are you wearing?
Gramatika: Přítomný čas průběhový, sloveso „can“
Rozhovor: V obchodě
 
Matematika
Práce s daty, Zlomky
Desetinná čísla
Geometrie:
Tělesa
Povrch krychle, síť krychle
Povrch kvádru, síť kvádru
 
Vlastivěda
Sousední státy ČR - Polsko, Německo, Rakousko
Evropa – jeden ze světadílů
Poloha, povrch a vodstvo Evropy
 
Přírodověda                                                                                        
Vidím vás, slyším vás (smyslová ústrojí)                                        
Kdo má v těle hlavní slovo (nervová soustava)
Všichni malí budou jednou velcí (rozmnožovací soustava)
 
Informatika
Práce se složkami, internet
06/04/2020
Výstupy za měsíc duben – 5. ročník
 
Český jazyk
Stavba slova –přípona -ský
Skladba věty – podmět (vyjádřený, několikanásobný), přísudek (slovesný, jmenný se sponou)
Shoda přísudku s podmětem
Čtení – přečtená 1 kniha (zpracovaná na volný list papíru nebo do čtenář. deníku)
 
Anglický jazyk
Lekce 4 – dokončení – Home sweet home
Domácí povinnosti
Sloveso muset
Projekt Můj dům = My house
Reálie Los Angeles
Velikonoce = Easter
 
Matematika
Písemné dělení dvojciferným dělitelem
Jednotky obsahu – převody
Aritmetický průměr
Zlomky
Geometrie: Obvod čtverce a obdélníku, Obsah čtverce a obdélníku
 
Vlastivěda
Kraje ČR – poloha, povrch, vodstvo, zemědělství, průmysl a zajímavosti
ČR – demokratický stát, poloha, vznik, obyvatelstvo, Praha – hl. město ČR
 
Přírodověda                                                                                        Informatika
Na povrchu těla je kůže                                                                     Textový editor
Musíme vystačit s dechem (dýchací soustava)                                 Internet
Pumpa v našem těle (oběhová soustava)
Dobře si pochutnat (trávicí soustava)
Aby byl v těle pořádek (vylučovací soustava)
27/03/2020
Výstupy za měsíc březen – 5. ročník
 
Český jazyk
Stavba slova – předpony s-, z-, vz-, předložky s, z, přípony -ný, -ní
Čtení – přečtená 1 kniha (zpracovaná na volný list papíru nebo do čtenář. deníku)
Anglický jazyk
Dokončení lekce 3 – můj den, hodiny, čas
Lekce 4 – dům, slovní zásoba: dům, vybavení domu, nábytek
Zájmena přivlastňovací (my, your, …)
Předložky
Matematika
Písemné dělení dvojciferným dělitelem
Jednotky délky, času, hmotnosti – převody
Geometrie: osově souměrné útvary
Obvody geometrických útvarů
Vlastivěda
Kraje ČR – poloha, povrch, vodstvo, zemědělství, průmysl a zajímavosti
Přírodověda
Člověk – živočich na Zemi
Lidské tělo potřebuje oporu (kosterní soustava)
Každý z nás je svalovec (svalová soustava)
07/10/2019
Ve čtvrtek 10. října se zúčastníme vědecké přednášky Přichází zákon. Přednáška probíhá v Sokolovně, z toho důvodu nebudeme mít tělocvik! Místo tělocviku bude český jazyk. Rozvrh ve čtvrtek: Geo, Př, přednáška, Čj. Vyučování končí ve 12,05h.
30/09/2019
Ve středu 2. října pojedeme do muzea - pavilon Anthropos v Brně.
Sraz v 7.30 h před školou. S sebou: batůžek, svačina, pití, pláštěnka, kapesné.
Návrat je předpokládán mezi 12.00 a 13.00. Vyučování končí po příjezdu!
Oběd stihneme.