znak Měnína

Osmá třída

Aktuality
29/04/2020
8.třída
                                         TEMATICKÉ PLÁNY - KVĚTEN
                                  
ČJ - Spojovací výrazy v souvětí                                    
Interpunkce v souvětí                                              
Úvaha                                                                      
ŠOA – literatura s židovskou tematikou, tematika holocaustu                                  
M - Lineární rovnice 
D – Evropa před 1. sv. válkou, vypuknutí 1. sv. války
N – 2.lekce + slovní zásoba, miniprojekt - pozvánka, blahopřání
F – Mechanická práce, výkon
– Hormonální soustava, rozmnožovací soustava, období lidského života
CH - Výroba skla + historie
Z - Kulturní krajina, světový ekologický problém – Oceány
AJ - L9 slovní zásoba, Gerundium – tvoření, použití, četba a překlad článků L9,
         Kalifornie – konverzace
20/04/2020
TEMATICKÉ PLÁNY - DUBEN 2020
ČJ - Souvětí souřadné                                                    
Významové poměry mezi větnými členy a vedlejšími větami
Úvaha                                                                      
Romantismus v literatuře
 M - Válec, lineární rovnice – úvod
 D – Vznik Rakousko- Uherska, Kultura 2.pol. 19.stol.
 N – 1.lekce, das Haus
 F – Archimedův zákon – plování těles – výpočet příkladů
 – Nervová soustava, smyslová soustava, hormonální soustava
 CH - Keramika a porcelán, Sklářské výrobky
 Z - Ničení tropických deštných lesů, Ekosystémy planety Země
 AJ - L8 –Aljaška (učebnice Way to win) – četba a překlad článků, konverzace USA
31/03/2020
 TEMATICKÉ PLÁNY - březen 2020
M - Vzájemná poloha přímky a kružnice, vzájemná poloha dvou kružnic, Thaletova kružnice
ČJ - Významové poměry mezi souřadně spojenými hlavními větami
Líčení
Literatura s křesťanskou tematikou (Nový zákon, Legenda o svaté Kateřině)
D – Francie, Rusko, Japonsko, USA v 19.stol.
N – časování sloves Rad fahren, lesen, fernsehen, Ski laufen
F – Archimedův zákon, plování těles
PŘ - Trávicí soustava, výživa, zásady vyvážené stravy
Vylučovací soustava, kožní soustava, nervová soustava
CH - Fosfor, Průmyslová hnojiva
Z - Náboženské a politické konflikty ve světě
AJ - Opakovat slovní zásobu 1-7L, tázací dovětky
31/03/2020
UPRAVENÝ ROZVRH 8.TŘÍDA
PO - M   ČJ   AJ   F
ÚT - M   ČJ   AJ   Z
ST - M   ČJ   NJ   PŘ
ČT - M   ČJ   AJ   CH
PÁ - M   ČJ   NJ   D
19/09/2019
TŘÍDNÍ SCHŮZKY
Ve čtvrtek 26.9.2019 se v 16.hod. konají třídní schůzky.
Rodiče budou seznámeni s průběhem školního roku, s řádem školy a s elektronickými žákovskými knížkami.