znak Měnína

Devátá třída

Třídní učitel/ka
Ing. Miroslava Dobešová
773919415

dobesova@zsmenin.cz


Rozvrh ke stažení ZDE

Dokumenty ke stažení
Referát, mluvní cv. - kritéria hodnocení - 9. třída.pdf
Doporučená četba 2019-20.doc
Aktuality
30/04/2020
Časový plán na měsíc květen 
ČJ –     Hláskosloví, Obecné poučení o jazyce, Fejeton, Obraz druhé světové války v literatuře
CH –    Vitamíny, konzervace potravin
Př -      Dějiny Země, Regionální geologie, Ekologie
D -       ČSR v 60. letech, období normalizace, 70. léta v ČSR
NJ -     7. lekce, slovní zásoba - móda, minulý čas sloves
Z -       Jihomoravský, Zlínský a Olomoucký kraj
F –       Polovodiče
M –      Finanční matematika
AJ -      Unit 7: Život v budoucnosti, Slovní zásoba – budoucnost, rodina,
            Opakování – budoucí čas s „will“ a „going to“,Konverzace – „small talk“,
            Porozumění textu – budoucí svět, odvození významu slov
06/04/2020
Časový plán na měsíc duben
ČJ - Souvětí souřadné a podřadné (druhy vedlejších vět, významové poměry)
       Řeč přímá a nepřímá, Hláskosloví, Vypravování
       Obraz první světové války v literatuře
       Literatura s tematikou totalitních režimů                                                
M – koule, podobnost
AJ - Dokončení lekce 6 – Austrálie
       Konverzace – nákup suvenýrů
       E-mail – rezervace hotelového pokoje
       Porozumění textu – nápisy, značky, jízdní řád
       Reálie – Austrálie
       Velikonoce - Easter
F – Elektromagnetické jevy, střídavý proud, transformátory
D – Studená válka v Evropě
N – 6. lekce, státy Evropy, dopravní prostředky
Z – Královehradecký kraj, Pardubický kraj, kraj Vysočina
CH – duben  Plasty a syntetická vlákna, Recyklace surovin a ochrana přírody
Př - Usazené horniny, Přeměněné horniny, Půda a voda, Dějiny Země
 
27/03/2020
Rozvrh platný od 30. 3. 2020
9. třída
Po M ČJ AJ D
Út M ČJ NJ CH
St M ČJ F
Čt M ČJ AJ Př
Pá M ČJ AJ Z

V ostatních předmětech budou průběžně zadávány – referáty, prezentace, výkresy, …..

Je nutné pravidelně sledovat Edookit.
27/03/2020
Časový plán za měsíc březen
ČJ – Valenční syntax (probráno, prověřeno testem)
     Mluvnický a lexikální zápor (probráno, prověřeno testem)
     Větné členy, Charakteristika
     Literární avantgarda (světová a česká poezie)
M – jehlan, kužel
AJ - Dokončení lekce 5 – povolání, Odpověď na inzerát
       Formální dopis, Životopis
      Lekce 6 – Austrálie, Slovní zásoba, Základní fakta
F – Elektrická práce, Elektrický výkon
D – Československo v letech 1946 – 1948
N – Minulý čas sloves „sein“ a „haben“
Z – Ústecký kraj, Liberecký kraj
CH – březen  Výroba piva, Chemická výroba na území ČR
Př – Horniny, Vnitřní geologické děje, Vyvřelé horniny, Vnější geologické děje
29/01/2020
Dárek od 9. třídy - moc děkuji