znak Měnína

Aktuality z družiny

27/08/2018
Vychovatelky školní dužiny oznamují rodičům dětí z první až čtvrté třídy:

 • Změna provozní doby ŠD

  • ranní družina: od 6.15 hod. do 7.30 hod.

  • odpolední družina: od 11.15 hod. do 16.30 hod. • Přihlášky do školní družiny se budou vydávat 3. 9. 2018.

01/09/2017
Provoz školní družiny ve školním roce 2017/2018 začíná v úterý 5. 9. 2017.

Provoz ranní školní družiny ve školním roce 2017/2018 začíná v úterý 5. 9. 2017.


Přihlášky do školní družiny dostanou děti v pondělí 4. 9. 2017.

Základní organizace dne

 • Provoz školní družiny : pondělí - pátek od 6:15 h do 7:30 h a od 11:15 do 16:30 h.
 • V době školních prázdnin je družina mimo provoz.
 • Žáci, kteří končí pátou či pozdější vyučovací hodinou, přecházejí do družiny hned po ukončení oběda samostatně.
 • Časové rozdělení dne:
 • 7:00 - 7:30 stolní hry, ranní cvičení, příprava do výuky 11:15 – 12:30 oběd. V tomto období mohou odcházet žáci, kteří jsou na základě písemné žádosti rodičů z dalšího zaměstnání uvolněni. 12:30 – 13:00 Odpočinková činnost. 13:00 – 14:15 Rekreační činnost. 14:15 – 15:00 Zájmová činnost. 15:00 – 16:30 Výchovně vzdělávací činnost v budově školy.

  Z důvodů nenarušování výchovného procesu je nutné stanovené časy odchodu dodržet.

  Dokumenty ke stažení

  Řád školní družiny
  ŠVP školní družiny

  Kontakt

  Blanka Aujeská
  aujeska@zsmenin.cz
  725422099

  Iva Stravová
  ivastravova@zsmenin.cz
  511440698