znak Měnína

Výchovný poradce

Kontaktní údaje:

Ing. Miroslava Dobešová
dobesova@zsmenin.cz

773919415


Konzaltační hodiny: dle domluvy

Soubory ke stažení

Prezentace VP 05.11.2019 SŠ Čichnova.pdf
Žádost o vzdělávání podle IVP.docx
Šikana.doc
Poruchy učení a chování.doc

Náplň práce:

- Příprava podmínek pro integraci žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných
- Pomoc vyučujícím s vyhledáváním těchto žáků.
- Metodická podpora při přípravě, realizaci a vyhodnocení PLPP (plán podpůrných opatření) a při sestavování IVP (individuální vzdělávací plán).
- Kontakt se ŠPZ a dalšími organizacemi, práce s příslušnou dokumentací
- Evidence žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných.
- Spolupráce s třídními učiteli, asistenty pedagoga a vychovatelkami školní družiny
- Koordinace činnosti jednotlivých vyučujících se členy školského poradenského zařízení.
- Pomoc při řešení výchovných problémů. - Svolávání výchovných komisí pro jednání s rodiči
- Informování zákonných zástupců a žáků o možnostech využití pomoci členů školního poradenského pracoviště (ŠPZ) a školského poradenského zařízení (ŠPZ)
-Integrace složek informační, vzdělávací a poradenské podpory vhodné volby další vzdělávací cesty.
- Organizace setkání zástupců středních škol s vycházejícími žáky. - Spolupráce s úřadem práce a středními školami.
- Pomoc při vyplňování přihlášek na střední školy. - Informace o přijímacím řízení v daném školním roce.
08/01/2020
Dne 9. 1. 2020 se žáci 9. třídy zúčastní exkurze na pracovním úřadu Brno-venkov.            Odjezd z Měnína bude v 7. 54 hod. Návrat bude okolo 12 - 14 hodiny. 
06/12/2019
10. 12. 2019

- od 14.30 hodin - informační schůzka o přijímacím řízení na střední školu
06/11/2019
Festival vzdělávání a XXV. Veletrh středních škol 2019
se koná: v pátek 22. 11. 2019 od 9.00 do 18.00 hod.
               v sobotu 23. 11. 2019 od 9.00 do 17.00 hod.
na brněnském výstavišti v pavilonu V.