znak Měnína

Výchovný poradce

Kontaktní údaje:

Ing. Miroslava Dobešová
dobesova@zsmenin.cz

773919415


Konzaltační hodiny: dle domluvy

Soubory ke stažení

Prezentace VP 05.11.2019 SŠ Čichnova.pdf
Žádost o vzdělávání podle IVP.docx
Šikana.doc
Poruchy učení a chování.doc

Náplň práce:

- Příprava podmínek pro integraci žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných
- Pomoc vyučujícím s vyhledáváním těchto žáků.
- Metodická podpora při přípravě, realizaci a vyhodnocení PLPP (plán podpůrných opatření) a při sestavování IVP (individuální vzdělávací plán).
- Kontakt se ŠPZ a dalšími organizacemi, práce s příslušnou dokumentací
- Evidence žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných.
- Spolupráce s třídními učiteli, asistenty pedagoga a vychovatelkami školní družiny
- Koordinace činnosti jednotlivých vyučujících se členy školského poradenského zařízení.
- Pomoc při řešení výchovných problémů. - Svolávání výchovných komisí pro jednání s rodiči
- Informování zákonných zástupců a žáků o možnostech využití pomoci členů školního poradenského pracoviště (ŠPZ) a školského poradenského zařízení (ŠPZ)
-Integrace složek informační, vzdělávací a poradenské podpory vhodné volby další vzdělávací cesty.
- Organizace setkání zástupců středních škol s vycházejícími žáky. - Spolupráce s úřadem práce a středními školami.
- Pomoc při vyplňování přihlášek na střední školy. - Informace o přijímacím řízení v daném školním roce.
25/03/2020
Vážení rodiče,
dle posledních informací MŠMT proběhnou přijímací zkoušky na SŠ nejdříve 14 dní po otevření škol. Budou probíhat dle stanovených kritérií (stejná obtížnost testu zadaná společností Cermat).
Žáci budou psát didaktický test z ČJ a M v jednom termínu. Nebudou nít dvě možnosti. Budou to muset zvládnout napoprvé. Tento návrh ještě musí schválit Parlament ČR.
Veškeré dostupné informace naleznete na www. cermat.cz nebo na stránkách MŠMT.
 
08/01/2020
Dne 9. 1. 2020 se žáci 9. třídy zúčastní exkurze na pracovním úřadu Brno-venkov.            Odjezd z Měnína bude v 7. 54 hod. Návrat bude okolo 12 - 14 hodiny. 
06/12/2019
10. 12. 2019

- od 14.30 hodin - informační schůzka o přijímacím řízení na střední školu
06/11/2019
Festival vzdělávání a XXV. Veletrh středních škol 2019
se koná: v pátek 22. 11. 2019 od 9.00 do 18.00 hod.
               v sobotu 23. 11. 2019 od 9.00 do 17.00 hod.
na brněnském výstavišti v pavilonu V.