znak Měnína

Výchovný poradce

Kontaktní údaje:

Ing. Miroslava Dobešová
dobesova@zsmenin.cz

511440691


Konzaltační hodiny: dle domluvy

Soubory ke stažení

Prezentace VP 23.10.2018 1.pptx
Žádost o vzdělávání podle IVP.docx
Šikana.doc
Poruchy učení a chování.doc

Náplň práce:

- Příprava podmínek pro integraci žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných
- Pomoc vyučujícím s vyhledáváním těchto žáků.
- Metodická podpora při přípravě, realizaci a vyhodnocení PLPP (plán podpůrných opatření) a při sestavování IVP (individuální vzdělávací plán).
- Kontakt se ŠPZ a dalšími organizacemi, práce s příslušnou dokumentací
- Evidence žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných.
- Spolupráce s třídními učiteli, asistenty pedagoga a vychovatelkami školní družiny
- Koordinace činnosti jednotlivých vyučujících se členy školského poradenského zařízení.
- Pomoc při řešení výchovných problémů. - Svolávání výchovných komisí pro jednání s rodiči
- Informování zákonných zástupců a žáků o možnostech využití pomoci členů školního poradenského pracoviště (ŠPZ) a školského poradenského zařízení (ŠPZ)
-Integrace složek informační, vzdělávací a poradenské podpory vhodné volby další vzdělávací cesty.
- Organizace setkání zástupců středních škol s vycházejícími žáky. - Spolupráce s úřadem práce a středními školami.
- Pomoc při vyplňování přihlášek na střední školy. - Informace o přijímacím řízení v daném školním roce.
03/12/2018
Dne 10. 12. 2018 se žáci 9. třídy zúčastní exkurze na pracovním úřadu Brno-venkov. Odjezd z Měnína bude v 7. 54 hod. Žáci mohou nastoupit na obou zastávkách /žáci z Otmarova mohou, po domluvě, nastoupit v Otmarově/. Žáci si koupí jízdenku do Brna a na zpáteční cestě i zpět.
Návrat bude okolo 12 - 14 hodiny. Odpolední vyučování odpadá.
01/11/2018

Festival vzdělávání a XXIV. Veletrh středních škol 2018


Přijďte se podívat na Veletrh středních a vyšších odborných škol! Dostanete jedinečnou možnost zjistit vše potřebné o dalším studiu a můžete si rovnou prohlédnout nejžádanější profese!
 
Veletrh je určen zejména pro žáky posledních ročníků základních škol, ale nudit se nebudou ani mladší žáci. Informace naleznou také všichni, kteří mají zájem o nástavbová studia nebo o možnosti dalšího vzdělávání.
Festival se bude konat
Čtvrtek, pátek nebo sobotu na konci listopadu na brněnském výstavišti v pavilonu G1 a G2
22. 11. 2018    9.00 – 18.00 h
 23. 11. 2018    9.00​ – 18.00 h
 24. 11. 2018   9.00 – 17.00 h 
 
Zdroj: http://www.jilova.cz/veletrh-strednich-skol/, dostupné dne: 1. 11. 2018
10/01/2018
Jihomoravský kraj a jím zřízené střední školy ve spolupráci s obchodním centrem Olympia v Brně pořádají ve dne 26.1.2018 až 28.1.2018 interaktivní prezentaci 33 odborných středních škol.

Seznam středních škol naleznete v dokumentech pro rodiče.
30/10/2017
Ve dnech 24. – 25. 11. 2017 se v pavilonu G1 v areálu Veletrhy Brno, a. s. uskuteční další ročník veletrhu středních a vyšších odborných škol, který bude opět organizačně zajišťovat Střední škola polytechnická Brno, Jílová, příspěvková organizace. Veletrh je určen pro žáky posledních ročníků základních škol, kterým má pomoci při rozhodování a výběru zaměření dalšího studia v rámci zvoleného povolání. Vstupné - 20 Kč.
30/10/2017
Mezinárodní strojírenský veletrh škol 2017
V říjnu se žáci 9. třídy rozhodli navštívit strojírenský a technický veletrh škol a podívat se na něco nového, co může být pro někoho výzvou a zamyšlením pro budoucí povolání.
Prohlídka veletržních stánků škol byla velmi poučná, a tak se mohl každý rozhodnout, co ho například baví a co by chtěl dělat.
Prezentace o práci ve strojírenství a technice nebyla přínosem jen pro chlapce, ale i pro dívky, které by také mohly najít v tomto oboru skvělé pracovní uplatnění. A jelikož není dobrých techniků nikdy dost, je práce v tomto oboru nejen velmi dobře placená, ale navíc přináší i možnost dobrého uplatnění v zahraničí.
Po prohlídce veletrhu jsme ještě navštívili brněnské VIDA centrum, kde jsme si vyzkoušeli různé chemické a fyzikální pokusy, seznámili se s mnoha vědeckými poznatky, někteří žáci se možná i něco nového přiučili, ale hlavně jsme se všichni dobře bavili.
Jitka Gargulová
06/10/2017
Dne 12. 10. 2017 se žáci 9. třídy zúčastní 10. ročníku Veletrhu odborného vzdělávání, který se uskuteční v areálu společnosti Veletrhy Brno, a.s., Výstaviště 1, Brno, pavilon Z, u expozice Jihomoravského kraje.