ZŠ Měnín

Školní aktuality

22. 12. 2016

ZMĚNA PODMÍNEK PRO VSTUP DO BUDOVY ŠKOLY platná od 1.1.2017

(vychází z Metodického doporučení k bezpečnosti žáků Č.j.:MSMT-1981/2015-1 a §29 odst. 2 zákona 561/2004 Sb.)
Vážení rodiče, nevstupujte prosím bezdůvodně do budovy školy (pomoc při oblékání a obouvání žáků neopravňuje rodiče ke vstupu do školních prostor).
Pověřený pracovník školy vpouští cizí osoby do budovy až po ověření účelu jejich vstupu (návštěva pedagoga, ředitele školy, apod.).
Rodiče, kteří přicházejí pro dítě do školní družiny, se ohlásí vychovatelce videotelefonem a čekají v šatně školy.

09. 01. 2017

Projekt VÁNOČNÍ POHLEDNICE

Před Vánoci se 4.třída zapojila v rámci výuky angličtiny do projektu „Výměna vánočních pohlednic“. Projektu se zúčastnily další dvě školy – ze Švédska a z Rumunska. Vánoční pohlednice vyrobily děti samy a přikládaly k nim dopis s údaji o sobě a informacemi o vánočních tradicích u nás. V předvánočním týdnu jsme si švédské a rumunské pohlednice a dopisy vystavili na nástěnku. Z dopisů jsme se dozvěděli mnoho zajímavostí o tom, jak se slaví Vánoce ve Švédsku a Rumunsku. Projekt byl zábavný i přínosný - kromě procvičení angličtiny jsme si rozšířili i znalosti zeměpisné.
/Foto viz GALERIE/

30. 08. 2016

Vážení rodiče,

v průběhu prázdnin došlo k epidemickému výskytu infekční žloutenky (virové hepatitidy typu A). Protože se nacházíme v oblasti s největším počtem případů nakažených tímto onemocněním, byli jsme kontaktováni Krajskou hygienickou stanicí JMK s požadavkem o spolupráci při včasné prevenci šíření této nákazy.
Abychom pokud možno zamezili dalšímu šíření nákazy, budeme ve škole dbát na dodržování hygienických pravidel. Žádáme Vás, abyste spolu s námi vedli děti k dodržování následujících hygienických pravidel i doma.

Krajská hygienická stanice JMK doporučuje následující opatření:
• řádné mytí rukou teplou vodou a mýdlem
- vždy po použití WC
- před každou konzumací jídla, nápojů
- po návratu z venkovního prostředí po použití veřejné dopravy apod.
• je zcela nevhodné společné pití z jedné láhve (otírání hrdla láhve rukou), ukusování z jedné svačiny, sdílení cigarety
• pro případ, kdy si nelze ruce umýt je vhodné mít, být vybaven pohotovostním balením dezinfekčního gelu na ruce nebo jednorázovými dezinfekčními ubrousky
• vhodným preventivním opatřením je očkování proti virové hepatitidě typu A, které se provádí na žádost, za úhradu (provádí praktický lékař, očkovací centra)

Děkujeme za spolupráci při ochraně zdraví vašich dětí.

10. 10. 2016

Organizace školního roku

Zahájení školního roku: čtvrtek 1. září 2016
Podzimní prázdniny: středa 26. a čtvrtek 27. října 2016
Vánoční prázdniny: pátek 23.prosince až pondělí 2. ledna 2017
(nástup do školy v úterý 3. ledna 2017)
Konec 1. pololetí: úterý 31. ledna 2017
Pololetní prázdniny: pátek 3. února 2017
Jarní prázdniny: 13. - 19. března 2017
Velikonoční prázdniny: čtvrtek 13. dubna a pátek 14. dubna 2017
Konec školního roku: pátek 30. června 2017
ZÁPIS DO I. TŘÍDY se uskuteční ve čtvrtek 6. dubna 2017